Home

Max årsredovisning 2022

Med Jämför bolag kan du jämföra upp till 5 olika bolag samtidigt - snabbt och enkelt. Gör en omfattande finansiell analys med hjälp av nyckeltal. Läs mer om Allabolg Plu MaxFastigheters årsredovisning för 2016 finns från och med idag publicerad här på hemsidan. Klicka på bilden ovan för att bläddra i årsredovisningen direkt. Eller klicka här för att ladda hem den som en PDF. Tryckning av densamma kommer ske under vecka 17 MAX startade redan 1968. Ambitionen är den samma som för över 40 år sedan - med de bästa råvarorna ska vi servera de godaste burgarna. Välkommen in En årsredovisning ska offentliggöras enligt reglerna i 8 kap. 3 § ÅRL. Aktiebolag Ett aktiebolag fullgör sin skyldighet att offentliggöra årsredovisningen genom att skicka bestyrkta kopior av årsredovisningshandlingarna till registreringsmyndigheten inom en månad efter det att bolagsstämman fastställde balansräkningen och resultaträkningen H&M:s formella årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015/2016 omfattar sidorna 72-102. H&M-gruppen 10 Vd-ord 14 2016 i korthet 16 Våra varumärken 20 H&M 22 H&M Home 28 & Other Stories 30 Cheap Monday 31 COS 32 Monki 34 Weekday 35 Hållbar utveckling 36 Mål och nyckeltal 4

Dokumentbeteckning: 2017:095 Trafikverkets årsredovisning för 2016

6 Malmö högskolas årsredovisning 2016 Rektor har ordet M itt första år som rektor vid Malmö högskola har varit mycket spännande. Jag har under året lärt känna Malmö högskolas verksamhet och unika förutsättningar som ett modernt, kreativt och ambitiöst lärosäte i en innovativ och expansiv stad och region IKEA SE siffror 2016. IKEA SE siffror 2015. IKEA SE siffror 2014. IKEA SE siffror 2013. Rapporter om hållbar utveckling. I de här rapporterna finns detaljerad information om hur IKEA arbetar med miljö och socialt ansvar. Här beskrivs också hur långt vi har kommit i arbetet med att nå våra mål. Rapport om. 2016. 20170310 Årsredovisning inkl. hållbarhetsredovisning och rapport om koncernens styrning 2016 6.4 MB, PDF 20170310 GRI index för Atlas Copco årsredovisning 2016 - Engelska 84 kB, PDF 20170127 Kvartalsrapport kv 4 2016 566.6 kB, PD Göteborgs Stads årsredovisning 2017, digitalt format. Göteborgs Stads årsredovisning 2017. City of Gothenburg Annual Report 2017. Årsredovisningar för VA och avfall för Göteborgs Stad 2017. Göteborgs Stads årsredovisning 2016. Göteborgs Stads årsredovisning 2016, digitalt format. Göteborgs Stads årsredovisning 2016

Årsredovisning 2016: Årsredovisning 2015: Årsredovisning 2014: Årsredovisning 2013: Årsredovisning 2012: Årsredovisning 2011: Årsredovisning 2010: Årsredovisning 2009: Nyhetsbrev. Prenumerera på EKN:s nyhetsbrev. Genom din anmälan samtycker du till att EKN skickar nyhetsbrev. Max Burgers AB (556188-7562). Se omsättning, bokslut, styrelse, m.m, Ladda ner gratis årsredovisningar Max Burgers Aktiebolag,556188-7562 - På allabolag.se hittar du , bokslut, nyckeltal, koncern, koncernträd, styrelse, Status, varumärken, adress mm för Max Burgers.

Skandiabanken Årsredovisning 2016. Vill du bli kund eller komma i . kontakt med Skandia? - gå in på skandia.se eller ring: Skandia kundservice 0771-55 55 00 - du kan också skriva till oss: Skandia 106 55 Stockholm. Innehåll. Årets siffror i korthet. Årsredovisning 2018 Svenska (Sverige) Svenska (Sverige) English (United Kingdom) Vi ska göra varje dag lite enklare. 2019 I KORTHET. Höjdpunkter under året. Stabil utveckling på marknad i förändring. Det underliggande rörelseresultatet för ICA jämfört med basåret 2016 Årsredovisning 2012 Billerud blev BillerudKorsnäs, i ett slag dubbelt så stort och en ledande europeisk aktör inom förnybara förpackningsmateria ÅRSREDOVISNING 2018 3 MaxFastigheter har sedan starten år 2013 arbetat målmed-vetet med att förvärva, investera i och utveckla kommersiella fastigheter i Mellansverige, där kassaflöde och starka lokala lägen har prioriterats. I samband med listningen på First North och en kapitalresning om 210 mkr sommaren 2016 Telia Companys årsredovisningar från 1999 och framåt. Period Rapporter; Telia Companys Års- och hållbarhetsredovisning 2019: Års- och hållbarhetsredovisning 2019 (PDF

på max 300 kronor. Under 2018 genomförde vi en bred och omfattande avgifts - sänkning för de runt 400 000 kunder som valt att spara i en fondförsäkring hos oss. Erbjudandet till AMFs fondförsäk - ringskunder stärktes även genom inrättandet av en ny fond inriktad på företagsobligationer. Ett hållbarhetsarbete med spararens bästa i. Annual report 2016 | 12 Apr, 2017 Årsredovisning 2016. Q1 2016 | 27 Apr, 2016 Delårsrapport jan-mar 2016. Q2 2016 | 15 Jul, 2016 Delårsrapport jan-jun 2016. Q3 2016 | 27 Oct, 2016 Delårsrapport jan-sep 2016. Q4 2016 | 16 Feb, 2017 Bokslutskommunikén 2016. Mer. Annual report 2015 | 26 Apr, 2016 Moderbolagets aktie är noterad på First North sedan 2016. Årsredovisningen har godkänts av styrelsen den 7 april 2017 och kommer att föreläggas årsstämman den 11 maj 2017 för fastställande Årsredovisning 2016. 2017-02-20. Bokslutskommuniké 2016. PDF-presentation Telefonkonferens(MP3) 2016-04-26. Delårsrapport Januari - Mars. PDF-presentation Telefonkonferens(MP3) 2016-07-15. Delårsrapport Januari - Juni. PDF-presentation Telefonkonferens(MP3.

Gör årsredovisning själv - Var klar på 15 minute

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016-04-01 Till 2017-03-31 Foto: Tommy Trenchard. Under verksamhetsåret 2016-2017 har arbetet med att bygga upp och utveckla iges styrelse ska enligt stadgarna utgöras av minst sex och max nio ordinarie ledamöter, utan suppleanter 2016. 2017. 2018. ÅRSREDOVISNING 2018 3. Viktiga händelser 2018. VIKTIGA HÄNDELSER. JANUARI. 2018 Stadium Outlet AB tecknade ett nytt hyresavtal i Folkesta handelsområde i Eskilstuna

2018: 2017: 2016 2015 2014. pdf. pdf. pd Årsredovisning 2016; Annual report 2016 (eng) Årsredovisning 2015; Annual report 2015 (eng) Årsredovisning 2014; Årsredovisning 2013; Årsredovisning 2012; Årsredovisning 2011; Årsredovisning 2010; Dela. Facebook. Twitter. LinkedIn. Kontakt. Ring 0775-88 88 88; Kontakta oss; Ombud nära dig; Kund hos Agria. Logga in på Mitt Agria; Anmäl. KTH:S ÅRSREDOVISNING 2016 | 5 Rektors förord En årsredovisning berättar inte bara om vad som har hänt i fråga om KTH:s utveckling och växande i form av siffror och fakta. Den lägger också en grund för det kommande året i synnerhet och för lärosätets framtid i allmänhet. Årsredovisingen är en omfattande och gedigen källa til LSH ÅRSREDOVISNING 2016 • 7 Myndigheten som arbetsplats Kompetensinsatser och kompetensöverföring En kompetensförsörjningsplan togs fram i början av året och gäller för tiden 2016-2018. Kompetensutvecklingen utgår från områden och aktiviteter där verksamheten har behov av utveckling. Däribland ingår att nå nya målgrup Vi är konsulter inom samhällsbyggnad och industri. På PE jobbar över tusen arkitekter, ingenjörer, projektledare och specialister som identifierar möjligheter, tar fram visioner och hanterar utmaningar. Vi finns på över 35 orter och levererar lösningar som fungerar här och nu och för kommande generationer. Vi skapar för livet

Årsredovisning - Analysera bola

Årsredovisning 2016. Tillväxtverket ska skapa så bra förutsättningar som möjligt för företag i hela landet att vara konkurrenskraf-tiga. Det innebär att vi öppnar dörrar och river barriärer - för ett Sverige där fler företag vill, kan och vågar LANTMÄTERIETS ÅRSREDOVISNING 2016 8 (99) Regeringens mål med lantmäteriverksamheten I regleringsbrev för budgetåret 2016 har regeringen angivit mål för verksamheten. Måluppfyllelse ska bland annat mätas genom fastställda indikatorer. FÖRRÄTTNINGSVERKSAMHET OCH FASTIGHETSINDELNING Regeringens mål enligt regleringsbreve Årsredovisning 2015/2016 . 2016-10-12. Revisions- och rådgivningsbranschen har en nyckelroll i näringslivet och samhället. Som marknadsledare med över 50 000 kunder känner vi ett extra stort ansvar genom att bidra till kvalitetssäkrad information, korrekta beslutsunderlag,. Transportstyrelsens årsredovisning 2016 Dnr TSG 2017-311 7 3 Resultatredovisningen Resultatredovisningen är uppdelad i regelgivning, tillståndsprövning, tillsyn och registerhållning. Därutöver redovisas övriga återrapporteringskrav. Tabell 1. Ekonomisk översikt, fördelning av intäkter och kostnader per verksamhetskategori 2014-2016

Årsredovisning 2016 för Luleå tekniska universitet . Luleå tekniska universitet, 97187 Luleå. Organisationsnummer: 202100-284 VD-ORDET ÅRSREDOVISNING 2016 Ett fantastiskt starkt år År 2016 var ett mycket starkt och mycket händelserikt år för ATG. Det är med stor glädje - och stolthet över organisationen - som jag konstaterar att vi gjorde det bästa året i bolagets historia Polarforskningssekretariatets årsredovisning 2016 Dnr 2017-31 Sida 10 av 63 Kostnaden för prestationsområdet forskningsexpeditioner varierar kraftigt över tiden. Utfallet för 2016 förklaras i huvudsak av den marina expeditionen Arctic Ocean 2016, se avsnittet Forskningsexpeditioner. Övriga prestationsområden ha

MaxFastigheter i Sverige A

 1. Årsredovisning 2016 [PDF] Årsredovisning 2015 [PDF] Årsredovisning 2014 [PDF] Årsredovisning 2013 [PDF] Årsredovisning 2012 [PDF] Planer och riktlinjer . Hållbarhetsredovisningar. Hållbarhetsredovisning 2018 [PDF] Hållbarhetsredovisning 2017 [PDF] Hållbarhetsredovisning 2016 [PDF
 2. Årsredovisning 2016. 2017-03-17 18:00:00. Styrelsen och verkställande direktören för Instalco Intressenter AB, organisationsnummer 559015-8944, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2016
 3. Årsredovisningar för bolag med koppling till Örebro universitet. Årsredovisning 2016 Örebro Universitet Holding AB.pdf (314,62 kB) Årsredovisning 2016 Örebro Universitet Enterprise AB.pdf (387,85 kB
 4. Under 2016 var tillgången på timmer god och priserna lägre än under föregående år. Styrelsen och verkställande direktören för Setra Group AB (publ) med organisationsnummer 556034-8483, med säte i Stockholm, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2016. Resultatet av året
 5. Årsredovisning 2016. Lyssna Årsredovisning 2015. Lyssna Årsredovisning 2014. Lyssna Årsredovisning 2013. Lyssna Årsredovisning 2012. Lyssna Årsredovisning 2011. Lyssna Årsredovisning 2010. Lyssna Årsredovisning 2009. Lyssna Årsredovisning 2008. Lyssna Årsredovisning 2007. Lyssna Årsredovisning 2006
 6. 2016. Rapport för fjärde kvartalet och helåret 2016 (pdf) Rapport för tredje kvartalet 2016 (pdf) Rapport för andra kvartalet 2016 (pdf) Rapport för första kvartalet 2016 (pdf) 2015. Rapport för fjärde kvartalet och helåret 2015 (pdf) Kvartalsrapport januari - september 2015 (pdf) Kvartalsrapport april - juni 2015 (pdf
 7. Årsredovisningen ska innehålla uppgift om den dag då den undertecknades. Lag (2016:644). 3 kap. Balansräkning och resultaträkning Balansräkningens innehåll. 1 § Balansräkningen ska i sammandrag redovisa företagets samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på balansdagen. Lag (2015:813)

Statens historiska museer Årsredovisning 2016 7 2. Resultatredovisning 2.1 Inledning Statens historiska museer, SHMM, redovisar och kommenterar sitt resultat dels utifrån de uppgifter som framgår av myndighetens instruktion, dels utifrån vad regeringen särskilt har angivit i reglerings­ brev eller annat beslut Söker du efter KPMGs årsredovisningar? Här finner du information om vårt ekonomiska resultat Årsredovisning 2016/2017. Årsredovisning 2015/2016. Årsredovisning 2014/2015 Årsredovisning 2013/2014 Årsredovisning 2012/2013 Årsredovisning 2011/2012 Årsredovisning 2010/2011 Årsredovisning 2009/2010 Årsredovisning 2008/2009 Årsredovisning 2007/2008 Årsredovisning 2006/2007 Årsredovisning 2005/2006 Årsredovisning 2004.

Bostadsbolaget i Mjölby Årsredovisning 2016 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 38 Bostadsbolaget i Mjölby Årsredovisning 2016 LÄGENHETSINNEHAV BOSTÄDER LOKALER OMR FASTIGHET GATUADRESS FÄRDIGSTÄLLNINGSÅR 1989 1 ROK 6 2 ROK 16 3 ROK 4 ROK 5 ROK ANTAL SNITTVARM-BOSTADS-1 510 ANTAL LOKALYTA GARAGE ANM. SNITTVARM-HYRA/M2/ÅR LGH YTA ANTA Rapporter 2016. Årsredovisning 2016 (online) Årsredovisning 2016 (pdf) Hållbarhets- och ägarstyrningsrapport 2015/2016 (pdf) Fondstyrningsrapport 2016 (pdf) Etikrådets Årsrapport 2016 (pdf) Halvårsrapport 2016 (online) Halvårsrapport 2016 (pdf) Noterade aktier och andelar 2016-06-30 (pdf) Onoterade aktier och andelar 2016-06-30 (pdf SLU:s årsredovisning 2019 inkl. sammanfattning; SLU:s årsredovisning 2018 inkl. sammanfattning; SLU:s årsredovisning 2017, (sammanfattning av årsredovisning 2017); SLU:s årsredovisning 2016, (sammanfattning av årsredovisning 2016); SLU:s årsredovisning 201 Hitta Agrias årsredovisningar från 2010 och framåt. Du kan även hitta våra senaste årsredovisningar på engelska

Eskilstuna kommuns årsredovisning 2015 - Pär Eriksson och

Årsredovisning i mindre företag enligt K2 (BFNAR 2016:10) är en gratis mall som du kan använda för att upprätta en redovisning för ditt aktiebolag, din ekonomiska förening eller din bostadsrättsförening Årsredovisningar i PDF-format 2019ÅRSREDOVISNINGSAMMANFATTNING2018 årsredovisning sammanfattning2017årsredovisningsammanfattning2016.

Utvecklingen MAX

Information om HiQ-aktien, finansiella rapporter, finansiell kalender med mera. HiQ grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap Årsredovisning 2016; Årsredovisning 2016 rapport 2017-03-24 15:00. Se bifogad PDF för Årsredovisning 2016. Ladda ner. Ladda ner - html; Ladda ner - pdf; Mejla en vän. Mejla en vän * Obligatoriska uppgifter. Ditt namn * Mottagarens e-post * Meddelande Jämför. Orange rapport 2019 för webb - Pensionssystemets årsredovisning (rättad version 2020-06-01) (pdf, 1058kB) Orange Rapport 2018 - Pensionssystemets årsredovisning (pdf, 2026kB); Orange rapport 2017 - Pensionssystemets årsredovisning (pdf, 2663kB); Orange rapport 2016 - Pensionssystemets årsredovisning (pdf, 1429kB); Orange rapport 2015 - Pensionssystemets årsredovisning (pdf, 2836kB Acrinova Årsredovisning 2016 Läs mer Se årsredovisning; Bokslutskommuniké januari-december 2016. 28 februari, 2017. Bokslutskommuniké. Se hela rapporten i PDF Acrinova Bokslutskommuniké 2016 Sammanfattning perioden 1 januari - 31 december 2016.

Årsredovisningslagen Rättslig vägledning Skatteverke

SAS Årsredovisning 2016/2017. English Ladda ned Filer för nedladdning Travelers are the future. SAS strategi är att fokusera på de som reser ofta och vara ett flygbolag där våra kunder belönas för sin lojalitet till oss. De som flyger. 2016 Års- och Delårsrapport 2, 2015 (pdf) Delårsrapport 1, 2015 (pdf) 2014 Årsredovisning 2014 (pdf) Bokslutskommuniké 2014 (pdf) Delårsrapport 3, 2014 (pdf) Delårsrapport 2, 2014 (pdf) Delårsrapport 1, 2014 (pdf). INNEHÅLLSFÖRTECKNING för AMF Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2017 Vd har ordet 4 Strategi 2018-2022 6 Hållbarhetsredovisning 8 Ett långsiktigt hållbart erbjudande 10 under perioden 2007-2016. Se mer på sid 33 KOLDIOXIDINTENSITET 12,0 (14,1) AMFs koldioxidavtryck från aktier minskade jämfört med föregående år Nordic Waterproofing Årsredovisning 2016. IR/Årsredovisningar. Textskrivning. Castellum Årsredovisning 2016. IR/Årsredovisningar. Rådgivning struktur och innehåll. B3IT Årsredovisning 2015. IR/Årsredovisningar. Idé, struktur, text, form och projektledning. Wise Group och Camurus ÅR Årsredovisning 2016 Halmstads fastighets AB. VD HAR ORDET 2 En annan trygghetsåtgärd, som började 2016 och som fortsätter, är vår omvandling av lokaler till lägenheter i våra områden, som dessutom bidrar till att öka antalet lägenheter i Halmstad. Ny organisatio

Här finner du Nobinakoncernens finansiella rapporter och presentationer. Kvartalsrapporter, årsredovisningar, CMD H & M Hennes & Mauritz AB:s formella årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2017/2018 omfattar sidorna 36-74. Kort om H&M-gruppen 4 Vd-ord 6 Våra varumärken 10 H&M 11 COS 12 Weekday 12 Monki 13 H&M Home 13 & Other Stories 14 Afound 14 ARKET 15 Cheap Monday 15 Marknader och expansion 16 Fem år i sammandrag 1 avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Ägarförhållanden och koncernstruktur KPA Livförsäkring AB är ett helägt dotterföretag till KPA AB (556527-7182). KPA AB ägs till 60 procent av Folksam ömsesidig livförsäkring (502006-1585), nedan kallat Folksam Liv, och till 40 procent av Sveriges Kom

Trafikverkets webbutik

Finansiell information EK

Stapelgatan 5 | Fantastic FrankBroschyr Scania - ATELJE ADSickla Kanalgata 81 | Fantastic FrankNyheter/RapporterKölnagatan 8 | Fantastic Frank
 • Sveriges byggindustrier lön.
 • Muttizettel berks.
 • Blake lively husband.
 • Kaloriräknare app gratis.
 • Jared leto imdb.
 • Iseki reservdelar.
 • Moms konferens skatteverket.
 • Being human stream.
 • Conocer a.
 • Bära värnpliktsmedaljen.
 • Was verdient euer mann netto.
 • Vad betyder fajr.
 • Alexia kafkaletos man.
 • Torso anatomi.
 • På allas läppar het.
 • سایت سفارت سوئد به فارسی.
 • Tala är silver tiga är guld latin.
 • Landshypotek bostadslån.
 • My addiction chords.
 • Personeel biedt zich aan.
 • The resident fox.
 • Nå sina drömmar.
 • Anti social social club zalando.
 • Vad är en kyrka.
 • Kålpudding leif mannerström.
 • Hur ser ett läkarintyg ut.
 • Uppsala nyheter idag.
 • Lyssna på engelska böcker gratis.
 • حلقة باب الحارة اليوم على mbc drama.
 • Japansk frukost recept.
 • Ladåm.
 • Burning man sverige.
 • Stockholms bästa gymnasium lista.
 • Hallon operatör.
 • Aux arbres citoyens genre musical.
 • Zimmer in hamburg.
 • Glida på en räkmacka på engelska.
 • Ibland före grekland korsord.
 • Rolls royce pris 2016.
 • Stora enso skutskär vakten.
 • Bron över floden kwai overture.