Home

Google personuppgifter

Ta bort information från Google - Google Sök Hjäl

På Google Sök visas information som samlas in från webbplatser på hela internet. Det bästa sättet att ta bort information om dig själv från Googles sökresultat är att kontakta den webbplatsägare som publicerade informationen Search the world's information, including webpages, images, videos and more. Google has many special features to help you find exactly what you're looking for

Google

Google har, precis som många andra, fått kämpa för att uppfylla GDPR. Men nu har de släppt nya funktioner för att du ska kunna fortsätta använda deras tjänster. Sammanfattning för dig som är stressad. Du kan fortfarande använda Googla Analytics, men du bör se över vad du lagrar. Sluta samla in personuppgifter som du inte behöver Här beskrivs hur du begär att vissa typer av personliga uppgifter ska tas bort från Google. Steg 1 - Omfattas uppgifterna av vår policy? I enlighet med vår policy för borttagning från Sök erbjuder vi oss att ta bort webbsidor från sökresultaten om sidorna innehåller personliga uppgifter av följande slag:. Uppgifter som vi kan ta bort

Google tar bort 500 Chrome-tillägg - personuppgifter

Klockhusvinden - Festlokal - Festmäklarna

Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) är en vidareutveckling av sekretesslagstiftningen i EU. Den trädde i kraft den 25 maj 2018. Även om den är en EU-lag omfattar den alla som samlar in eller behandlar personuppgifter från kunder i det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) Personuppgifter för runt en miljon personer har delats med digitala samarbetspartner som Facebook, Google och Microsoft - det har upptäckts vid en intern kontroll på Folksam. Delningen har nu upphört och bolaget har begärt att bolagen ska radera uppgifterna varav en del är känsliga Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som fanns i personuppgiftslagen Vi har bättre koll på privatpersoner. Här finns information om ekonomi, domar, yrken, adresser och mycker mer

Acer Extensa X2610G - Utförsäljning!! | Alina

Hur skyddar Google min integritet och mina uppgifter? Vi vet att säkerhet och integritet är viktigt för dig - det är viktigt även för oss. Det är en prioritet för oss att erbjuda ett starkt skydd och att se till att du kan vara säker på att dina uppgifter är skyddade och tillgängliga när du behöver dem Google behandlar genom detta personuppgifter i strid med artikel 5.1 a genom att förfarandet är ägnat att förmå enskilda att avstå från att utöva sin rättighet att begära borttagande. 5. Datainspektionen beslutar med stöd av 6 kap. 3 § dataskyddslagen2 och artiklarna 58.2 och 83 i dataskyddsförordningen att Google ska betala e

Integritetspolicy - Integritet och användarvillkor - Google

för att kontrollera personuppgifter i ett enskilt fall, t.ex. vid ett kreditköp, och för att ge adresser för utskick, t.ex. av samhällsinformation eller för direktreklam. Uppgifter som Skatteverket har lämnat ut kan senare komma att överlåtas vidare och användas i andra sammanhang utan att Skatteverket har kännedom om detta Google ansvarig för personuppgifter Nyhet • Jul 30, 2014 13:22 CEST EU-domstolen kom nyligen med ett uppmärksammat och principiellt intressant avgörande rörande sökmotorn Google i Spanien

Ändra namn och andra uppgifter på Google-kontot - Dator

2.2 Kategorier av personuppgifter De kategorier av personuppgifter som vi vanligtvis samlar in är: Kundinformation, det vill säga de uppgifter som behövs för att kunna bli kund hos oss. Exempel är namn, adress, lägenhetsnummer, fastighetsbeteckning, telefonnummer, e-postadress, val av kommunikationskanal Google utgår från legitima intressen på rättslig grund när vi använder personuppgifter till aktiviteter som visning av innehållsbaserade annonser, annonsrapportering och skydd mot bedrägerier och otillåten användning

Google Analytics och GDPR - vad gäller? 7mind

 1. Personuppgiftslagen (), ofta förkortad PUL eller PuL, var en svensk lag och var den svenska implementeringen av EU:s dataskyddsdirektiv 95/46/EG.Lagen reglerade behandling av personuppgifter. Enligt PUL skall behandling av personuppgifter anmälas till lagens tillsynsmyndighet, som är Datainspektionen.. Lagen trädde i kraft den 24 oktober 1998 då den förra datalagen (1973:289) slutade gälla
 2. Karlstads kommun hanterar personuppgifter i olika sammanhang enligt den nya dataskyddsförordningen. Information som behöver hanteras för att Karlstadsborna ska kunna få det stöd och den service som de har rätt till
 3. Google släpper verktyg som tar bort persondata innan text skickas till molnet. Google Cloud lanserar nu ett verktyg för kunder som vill avlägsna personuppgifter från text innan den skickas upp i molnet. Det säger AI-chefen Andrew Moore i en intervju med Venturebeat

Med Googles kostnadsfria tjänst kan du översätta ord, fraser och webbsidor mellan engelska och mer än 100 andra språk direkt Som med alla andra personuppgifter ska inte heller personuppgifter i mail sparas längre än vad som behövs för att kunna utföra arbetet eller krävs enligt lag. Google Analytics. Denna kaka används för att särskilja användare. Cookie-namn: _gali Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en fysisk person som är i livet. Personuppgifter kan vara direkt utpekande information som namn, personnummer, fotografier och identifikationer, men också fastighetsbeteckning, röstinspelning, beskrivning av en person eller en samling information om en enskild Exempel på personuppgifter: Användargenererade uppgifter Uppgifter som du själv lämnat genom ditt beteende och din användning av digitala kanaler. Klickhistorik och beteenden i digitala kanaler, favoritbutik, veckoplan/middagsplanerare, valda recept, inköpslista. Bonusuppgifter Uppgifter om bonus och bonuscheckar

De personuppgifter vi samlar in under ditt besök på våra webbplatser behandlas helt i enlighet med gällande lagstiftning. Denna webbplats använder delvis Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc., med säte 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (Google) Personuppgifter. När Du registrerar Dig som användare hos Sellpy medför registreringen att Sellpy (eller bolag inom samma koncern) lagrar och använder dina namn- och adressuppgifter och andra kontaktuppgifter. De personuppgifter som du lämnar behandlas konfidentiellt och enligt personuppgiftslagen (PUL) Svar. Personuppgifter är all information som rör en identifierad eller identifierbar levande enskild person. Olika uppgifter som tillsammans kan leda till att en viss person kan identifieras, utgör också personuppgifter Etniskt ursprung - känslig personuppgift; Svar: I dataskyddsförordningen görs en uppdelning mellan personuppgifter och känsliga personuppgifter. I artikel 9.1 räknas alla typer av personuppgifter som ska klassas som känsliga upp. I och med att kön inte räknas upp där som en kategori, räknas det inte som en känslig personuppgift

HP OfficeJet 6950 e-All-in-One | Alina

Få personliga uppgifter borttagna från Google - Search

Personuppgifter hänförliga till en specifik direktmarknadsföringskampanj sparas i tre (3) månader. 2. Dina rättigheter 2.1 Rättelse, radering och begränsning av behandling. Du har rätt att, utan onödigt dröjsmål, få felaktiga eller missvisande personuppgifter som Bliwa behandlar om dig rättade Dina personuppgifter lagras primärt i Sverige och EES-området. Genom t.ex. Google Analytics överförs uppgifter rörande ditt besök på vår hemsida även till Google i USA i syfte att samla in webbstatistik, för vidare information se vår information om cookies ovan The following Google services have been reviewed by an independent Qualified Security Assessor and determined to be compliant with the current version of PCI DSS: Android Pay, Google App Engine, Google Compute Engine, Google Cloud Storage, Google Cloud Datastore, Google Cloud SQL, Google BigQuery, Google Cloud Dataproc, Google Cloud Dataflow, Google Container Engine, Google Container Registry. Personuppgifter. Så fort en uppgift, direkt eller indirekt, kan leda fram till en individ kan det vara en personuppgift. Det kan exempelvis vara namn, adress, personnummer, ljudupptagning, IP-nummer eller porträtt. Vår hantering och lagring av personuppgifter regleras i EU:s dataskyddsförordning GDPR Så behandlar Svenska kyrkan dina personuppgifter . Här får du veta var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har. Du får också veta vart du ska vända dig om du har frågor kring Svenska kyrkans hantering av personuppgifter

Fråga: Hur skall jag hantera personuppgifter i email med hänsyn till GDPR? Vilka regler gäller? Hur gör jag om någon, som omnämns eller är adresserad i ett eller flera email, vill bli glömd? Hur skall jag agera om flera personer varit [ Personuppgifter är all slags information som kan användas för att identifiera en levande fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, fotografi, postadress och e-postadress. Med behandling av personuppgifter menas i princip allt som går att göra med uppgifterna - till exempel att samla in, registrera, sammanställa, lagra eller lämna ut uppgifterna Så gör du när GDPR gör personuppgifter i e-post olagliga. När EU:s dataskyddsdirektiv GDPR träder i kraft den 25 maj upphör undantagsregeln som tillåter behandling av personuppgifter i e-post. Det innebär en stor omställning för många företag Circle K-betecknade hemsidor och applikationer använder Google Analytics för att samla in personuppgifter om hur våra användare använder våra hemsidor och appar. Denna information samlas huvudsakligen in genom tjänster som tillhandahålls av Google Analytics vars allmänna villkor gäller

Reseskildring från Herzberg - Lunds stift

Överlämnande av personuppgifter. Personuppgifter kan komma att överlämnas till annat bolag inom Värmevärden, eller till samarbetspartner, för att, till exempel, utföra uppgifter som en kund begärt, eller för uppfyllande av avtal Insamling av personuppgifter SVT samlar in uppgifter om bland annat ditt IP-nummer, typ av enhet, uppspelade titlar och tekniska data om prestandan på din uppkoppling, enhet och uppspelning. Vi samlar även in uppgifter om du angivit språkpreferens i din browser personuppgifter - en jämförelse av dataskyddsdirektivet och dataskyddsförordningen samt en redogörelse för Googles regelefterlevnad Hanna Stern Examensarbete i rättsinformatik, 30 hp Google, den största sökmotorleverantören, har en svår uppgift att upprätthåll

Personuppgifter 🗃 - Upplysning

 1. Personuppgifter och integritet Exakt24 följer lagen GDPR (General Data Protection Regulation) om personuppgifter och personlig integritet. Du kan läsa mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter här. Du har bland annat följande rättigheter: Du har rätt att få ett utdrag över uppgifter som rör Dig och som behandlas hos oss. Du har rätt att få felaktiga uppgifter [
 2. Användning av molntjänster innebär i många fall en behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Detta gäller även när data som laddas upp i tjänsten inte innehåller personuppgifter. Välkommen att anmäla dig till vårt kostnadsfria webbinarium Personuppgifter, molntjänster och GDPR
 3. Behandling av personuppgifter inom Akademibokhandeln Vi på Akademibokhandeln vill att du ska känna dig trygg över vår hantering av dina personuppgifter. Här kan du läsa om vad en personuppgift är, hur insamling och behandling går till, samt vilka rättigheter du har att ta del av information, klaga på eller ha synpunkter på hanteringen

Dina personuppgifter kommer, för samma ändamål som nämns ovan, överföras till Handelsanställdas arbetslöshetskassa, För att handels.se ska bli så bra som möjligt tar vi hjälp av Google analytics som använder cookies. I och med att du använder vår webb så hjälper du oss alltså samtidigt att utveckla den. Cookies. Om corona De personuppgifter som registreras kommer bolaget huvudsakligen motta direkt från kunden. Vid insamling av upplysningar från tredje part (exempelvis banker/finansföretag, finansagenter, Google Analytics, DoubleClick, Bing, Facebook, Hotjar och Youtube Du har rätt att begära att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och har rätt använda sådana personuppgifter på annat håll. Om du inte har möjlighet att göra begäran med våra e-tjänster kan du skicka in en skriftlig begäran till Hudiksvalls kommun, Dataskyddsombud, Trädgårdsgatan 4, 824 80 Hudiksvall

Känsliga personuppgifter: Uppgifter som avslöjar personens etniska ursprung, politiska åsikter, religionsåskådning, fackliga tillhörighet eller sexuella läggning, eller uppgifter om personens hälsa. Uppgift om IP-adress i Google Analytics gallras efter 14 månader Data och bedömningsmodeller från tredje parter (Mosaic, Google Analytics) Personlig marknadsföring baserad på information som du har gett till SAS; Var lagrar SAS personuppgifter. Personuppgifter som är relaterade till SAS-kontoinnehavare lagras i Norge, Danmark, Sverige, Tyskland, Lettland, Polen, Indien och USA Personuppgifter som vi behandlar är dels information som du själv lämnar när du blir kund hos oss eller som skapas när du tar kontakt med oss, dels information som vi hämtar från andra källor (t.ex. SPAR, eHälsomyndigheten och landsting m.m.) eller som samlas in genom att våra webbsidor använder cookies Vi har också möjlighet att använda dina personuppgifter i syfte att rikta direktmarknadsföring mot dig på Internet, till exempel via Facebook och Google. I vissa fall kan även information samlas in från tredje part, bland annat i samband med kvalitetssäkring av personuppgifter

Vad är egentligen en personuppgift? - Datainspektione

 1. Vissa personuppgifter kategoriseras som känsliga personuppgifter enligt GDPR. Exempel på känsliga personuppgifter är uppgifter om din hälsa, politiska åsikter eller medlemskap i fackförening. Dessa typer av personuppgifter får inte hanteras om organisationen inte har en laglig grund och ett tydligt syfte med hanteringen, exempelvis för att tillhandahålla hälso eller sjukvård
 2. Merida Sverige AB, 556789-0024, Övre Husargatan 32, 413 14 Göteborg är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter på denna sida. Din säkerhet är viktig för oss och vi gör vårt yttersta för att din integritet skyddas när du använder vår webbsida eller handlar av oss
 3. När du ber Google att prata med SJ kan SJs applikation för röststyrning interagera med dig. Google är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som sker inom Google Assistent. SJ kan dock i undantagsfall komma att behandla personuppgifter och är i så fall personuppgiftsansvarig för sådan behandling
 4. Personuppgifter vi samlar in Prevent inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig som kund. Exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn, kontaktuppgifter till dig så som mobiltelefonnummer, e-postadress eller fysisk adress. Vi kan komma..
 5. Personuppgifter & Cookies Integritetspolicy Google Remarketing, som styr annonser i Google Display Network (GDN) eller för att identifiera kön och ålder på våra besökare. Google Analytics (GA)-cookien samlar in information om besökare som använder vår webbplats
 6. De personuppgifter som vi samlar in är beroende av vilken relation vi har till dig eller vilken försäkring som är aktuell. Informationen nedan anger vilken information vi kan komma att behandla om dig, men det innebär inte att vi nödvändigtvis vid varje given tidpunkt behandlar all denna information

Med personuppgift menas varje uppgift som kan kopplas till dig som individ. Det kan vara namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer etc. Det kan också vara uppgifter om dina personliga förhållanden, såsom medicinska uppgifter, som utgör underlag för prövningen av vissa ärenden Här finns information om hur personuppgifter, som samlats in av Stockholms universitet behandlas hos oss. Stockholms universitet (org.nr.202100-3062) är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifterna. Stockholms universitet behandlar personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 Personuppgifter som behandlas av kommunen ingår i så kallade allmänna handlingar. Då man avgör om en allmän handling ska bevaras eller gallras, ska en värdering av informationen göras, med hänsyn till informationens betydelse för verksamheten, för allmänhetens rätt till insyn, samt dess långsiktiga betydelse för framtida forskning De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer och årskurs. Google och Snapchat. Information samlas in och sparas med Google Analytics för att föra statistik och kunna förbättra våra besökares upplevelse på webbplatsen Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Google Analytics. Vi använder cookies för att kunna ge dig som besökare bättre service. En del cookies används för att samla statistik om antalet besökare på webbplatsen,.

Sök och hitta alla personer och företag - Ratsi

 1. Information om behandling av personuppgifter Information om HRAK Personuppgiftsansvarig: HRAK Box 494 101 29 Stockholm Kontakta HRAK's dataskyddsombud: dataskyddsombud@hrak.se Behandlingen av uppgifter om dig Vi på HRAK värnar om våra medlemmars integritet och att du som medlem ska vara garanterad att vi hanterar dina personuppgifter med en hög nivå av skydd. Vi är också måna om att du.
 2. Polisen behandlar personuppgifter som lämnas på myndighetens webbplats i olika sammanhang. Behandling av personuppgifter regleras genom EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig dataskyddsreglering
 3. Underleverantörer och överföring av personuppgifter. Visma anlitar underleverantörer för att behandla personuppgifter och kan för detta ändamål komma att överföra dina eller våra kunders uppgifter utanför EU. Dessa underleverantörer är vanligen leverantörer av molntjänster eller andra datalagringstjänster
 4. Personuppgifter som hanteras är till exempel namn, adress, personnummer, telefonnummer samt uppgifter om ditt kundtillstånd. Så använder Västtrafik dina personuppgifter. Vi använder oss av Google reCAPTCHA på våra webbplatser. Recaptcha är en tjänst från Google Inc
 5. All typ av hantering som man kan göra med personuppgifter, exempelvis lagra, gallra, sprida och kopiera, är en behandling av personuppgifter. Om du har ett ärende hos Länsstyrelsen, står med på en valsedel, sitter i styrelsen för en stiftelse eller är verksam inom ett område där vi gör tillsyn så kommer vi behandla dina personuppgifter
Ny minneslund på Gamla kyrkogården - Åhus församling

GDPR och Google Ads Vanliga frågor Google Ad

 1. Personuppgifter behandlas för olika syften inom vår verksamhet. Inom utbildning behandlas studenters personuppgifter. Inom forskning sker behandling av forskningpersoners personuppgifter, det vill säga de som är deltagare i en forskningsstudie
 2. Google Analytics Vi använder detta verktyg för att se vart våra användare kommer ifrån, hur ofta de besöker vår sajt samt vart trafiken kommer ifrån. Med undantag för distribution av nyhetsbrev, sker all vår hantering av personuppgifter inom EU och EES. Distribution av nyhetsbrev utförs i samarbete med SendGrid i USA
 3. EU införde ett nytt regelverk för behandling av personuppgifter som började tillämpas i maj 2018. Regelverket hanterar hur du ska behandla personuppgifter till privatpersoner och företagare. Här hittar du material och information för dig som är företagare och hanterar kundregister, CRM, event, fakturor, personal med mera
 4. Dina personuppgifter raderas därför när det inte längre finns behov för dig att delta i ett samarbetsrum eller använda en annan tjänst inom Office 365. SFIS använder sig av Google Analytics som analysverktyg för SharePoint/samarbetsrummen

Google Analytics Opt-out tillägg till webbläsare, på engelska Sekretesspolicy på Google Analytics webbplats. Analysverktyg för webbstatistik. SOS Alarm använder webbanalys för att samla in statistik om hur vår webbplats används. Vi samlar inte in data om individuella besökares personuppgifter. IP-nummer lagras inte Behandling av personuppgifter kan inom ramen för gällande regler om banksekretess ske av bolag i Nordnet koncernen och av företag som Nordnet koncernen samarbetar med för att utföra våra tjänster, exempelvis Upplysningscentralen (UC), Bankgirocentralen (BGC), Finansiell ID-teknik (Mobilt bankid) samt Google

Folksam har delat personuppgifter för en miljon personer

Dataskyddsförordningen GDPR - Datainspektione

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt tillsammans med andra uppgifter kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer, personnummer och e-postadress. Även uppgifter om IP-nummer och om ditt användarbeteende när du surfar på vår hemsida kan utgöra personuppgifter För att kunna fullgöra sina skyldigheter och åtaganden mot invånare, patienter, fastighetsägare, näringsidkare, myndigheter med flera behandlar Region Gotland personuppgifter. Uppgifterna behövs bland annat för handläggning av ansökningar, patient- eller elevdokumentation m.m. Endast behörig personal har tillgång till registren och kan söka i dem Hur vi hanterar personuppgifter och cookies Genom att du använder telge.se godkänner du att vi samlar in data. I vår personuppgiftspolicy, i informationstexterna om hur vi hanterar dina personuppgifter och om cookies förklarar vi vilken data vi samlar in, varför vi gör det och vad vi använder den till Lagring av personuppgifter. Dina personuppgifter sparas av oss när de är nödvändiga för att vi ska kunna behandla ditt ärende. Det kan gälla en ansökan om bygglov, förskola eller föreningsbidrag, eller att du ställer en fråga som du vill få svar på. Personuppgifter som kommer in till en kommun blir i regel allmänna handlingar

Personuppgifter med bakgrundskontroll - Mrkoll

Hus i herrgårdsstil | Rörvikshus

Vanliga frågor - Integritet och användarvillkor - Google

Hemnet kan komma att överföra dina personuppgifter till företag och leverantörer som tillhandahåller tjänster för oss t.ex. för att hantera utskick, fakturering, tillhandahålla IT-system och liknande. Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter för Hemnets räkning i samband med att de utför en tjänst för Hemnet Dina personuppgifter används av Skånetrafiken och Skånetrafikens personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut, eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter De företag som har mottagit personuppgifter från Folksam är exempelvis Facebook, Google, Microsoft, Linkedin och Adobe. Syftet har bland annat varit att analyser vilken information som inloggade kunder och andra besöker sökt efter på folksam.se Analyserna har sedan använts för att kunnna ge anpassae erbjudanden i Folksams och andra kommunikationskanaler

Barnombudsmannen behandlar personuppgifter som inkommit via webbplatsen vid: • Beställning av informationsmaterial eller publikationer • Prenumeration på pressmeddelanden och nyhetsbrev via e-post • IP-adresser registreras via Google Analytics för statistikändamål, men sparas inte. • Brevsvar via e-post. Rätt att begära informatio Personuppgifter samlas som regel in från kunderna själva. Inom ramarna för lagstiftningen kan personuppgifter erhållas från St1-företagens övriga register. I den utsträckning lagen tillåter får personuppgifter hämtas och uppdateras från register hos tredje part, till exempel Dataskyddsförordningen (GDPR), som trädde i kraft 25 maj 2018, skapar konsekventa dataskyddsregler inom EU.Den gäller alla företag som behandlar personuppgifter om individer inom EU, oavsett var de är baserade. Behandling har en bred definition och avser allt som rör personuppgifter, inklusive hur ett företag hanterar data, som insamling, lagring, användning och destruktion av data

Mina personuppgifter finns på internet — kan jag få bort

Så här fastställer Google dina tidigare besök på vår webbplats. En sammanslagning av de uppgifter som samlats in inom ramen för remarketing med dina personuppgifter, som kan lagras av Google, inträffar inte enligt Google. I synnerhet används enligt Google pseudonymisering vid remarketing Så fort en personuppgift hanteras så kallas det att personuppgiften behandlas. Det kan vara att den samlas in, registreras, lagras, ändras eller raderas. Lagen gäller när personuppgifter hanteras med hjälp av it-stöd. Personuppgifter som endast finns i pappersform och aldrig blir digital omfattas inte av dataskyddsförordningen Du som är utsatt för hot kan i vissa fall få skyddade personuppgifter. På den här sidan kan du läsa om vad sekretessmarkering och kvarskrivning innebär och om hur du ansöker De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, program och årskurs. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen. De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig

Google ansvarig för personuppgifter - Wistrand Advokatbyr

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna inklusive lagring. Behandlingen kan ske manuellt, helt eller delvis automatiserat. I den europeiska dataskyddsförordningen finns bestämmelser om hur behandling får ske. Utöver förordningen finns ett flertal svenska lagar som reglerar behandlingen av personuppgifter Behandling av personuppgifter. Din trygghet och integritet är viktig för oss på Ikano Bostad. Precis som vårt löfte På schyssta villkor tycker vi att det är viktigt att du vet vilka uppgifter som vi behöver från dig och hur vi behandlar dem. Vi vill att du ska känna dig trygg i vår hantering av dina personuppgifter Lagring av personuppgifter Personuppgifter får inte sparas längre än vad som behövs utifrån syftet med behandlingen. När syftet med behandlingen har uppnåtts, ska arkivering, gallring eller avidentifiering av personuppgifterna alltid övervägas. Ånge kommun styrs delvis av lagar som kräver att arkivering måste ske och att gallring inte är möjlig

Fullmäktiges ledamöter | Älvsbyns kommun

Vid kontakter med E.ON förekommer det i många fall hantering av personuppgifter. Läs mer om vår integritetspolicy och hur vi hanterar personuppgifter här Den behandling av personuppgifter som är nödvändig för myndighetsutövningen görs i dessa fall med stöd av den lagliga grunden myndighetsutövning. Behandling som görs med stöd av dessa grunder kan du inte invända mot. Däremot kan du begära att få felaktiga uppgifter korrigerade och rättade CAB behandlar dina personuppgifter lagenligt och i huvudsak för att fullgöra ett avtal i vilket du, eller din arbetsgivare, är en part. Undantag från detta är då du inte ingått avtal med oss utan vänder dig till oss för administrativa frågor eller kundservice/support då vi baserar den rättsliga grunden på intresseavvägning Personuppgifter är uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som person. Den här informationen har till syfte att i enlighet med GDPR ge dig en övergripande information om bland annat vilka uppgifter som vi hämtar och varför, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har Google Analytics Tjänsten tillhandahålls av Google för att samla in anonym statistik över webbplatstrafiken. Kakor används för att känna igen en dator vid upprepade besök på en sida. Vilka personuppgifter Carria AB samlar in olika personuppgifter beroende på vilken person det gäller

 • In peru fliegt ne kuh lyrics.
 • Fournier gangrene svenska.
 • Fet fisk recept.
 • Luftnippel biltema.
 • Indrag stycke word.
 • Gustavsberg köksblandare med diskmaskinsavstängning.
 • Psykologi weebly.
 • Vinterviken julmarknad 2017.
 • Mönchengladbach dortmund.
 • Kurenai yuhi.
 • Dodge durango förbrukning.
 • Tosti hawaii.
 • Frau und beruf itzehoe.
 • Como se cura la dermatitis.
 • Referera till fass harvard.
 • Steuererklärung affiliate.
 • Liam neeson unknown.
 • Vad ska barnbidraget användas till.
 • Det är ej ägnat att förvåna.
 • Japanska bildkryss.
 • Hordeolum internetmedicin.
 • Timex wr100m bedienungsanleitung.
 • Max verstappen net worth.
 • Kicks norrköping jobb.
 • Sopot polen sevärdheter.
 • Byta köksluckor billigt.
 • Kycklingköttbullar citron.
 • Såsom i himmelen full movie.
 • Slott i linköping.
 • Svenska hårdrocksband lista.
 • Teletubbies dräkt med huvud.
 • Hur bygger man ett hus steg för steg.
 • Pokemon go account password.
 • Överföring nordea till swedbank.
 • Blake lively husband.
 • Elvis presley fever.
 • Sistine chapel opening hours.
 • Splitter antennkabel.
 • Open source definition.
 • Arduino time counter.
 • Radio 1 sverige.